Povijesni lokaliteti

Prvi zapisi o podizanju naselja na području grada Vodnjana datiraju još iz brončanog doba (otprilike 1080. godina prije Krista). Do danas su očuvani neki ostaci zidina srednjovjekovnog naselja Guran, te veći broj ostataka ranokršćanskih bazilika, manjih crkava i kapelica.

Ostaci crkve Sv. Agneze
Ostaci crkve sv.Germana i sv.Ceclije (Guran)
Ostaci crkve sv. Šimuna (Guran)
Ostaci crkve Sv. Agneze
Sv. Ivan Turnina
Sv.Petar od sedam kruna