Ostaci crkve svetog Germana

Dvjestotinjak metara istočno od Mednjana pronađeni su ostaci velike trobrodne bazilike posvećene svetom Germanu. To je bila pravokutna trobrodna crkva s tri apside, vjerojatno iz druge polovice 6. stoljeća. Dimenzije crkve su 21,5 m po dužini i 12,5 m po širini. Danas je sačuvan samo dio sjevernog zida visine 2 m i dio sjeverne apside. Ruševine bazilike otkrivene su početkom 2008. prilikom čišćenja zemljišta od gustog raslinja.

O životu sv. Germana nema pouzdanih podataka. Prema spisu o njegovoj muci Passio sancti Germani iz 5. ili 6. stoljeća, bio je ugledan Puljanin, kršćanski laik. Za Numerijanova progona prigovorio je Antoniu, prefektu Pule, zbog proganjanja kršćana, te je stoga izveden pred sud u Areni i osuđen na smrt mučenjem. Tijekom suđenja hrabro je branio kršćansku vjeru i time pridobio mnogobrojne građane za kršćanstvo. Ubijen je na trećoj milji puta za Valturu (kraj Kostanjice), gdje je poslije izgrađena crkva. U Statutu grada Pule iz 14. stoljeća određeno je da se spomendan njegove smrti slavi 30. svibnja.

“Dobro je slaviti Gospodina, pjevati imenu tvome Svevišnji; naviještati jutrom ljubav tvoju i noću vjernost tvoju, uz harfu od deset žica i liru, s pjesmom uz citru.

Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih. Kako su silna djela tvoja, Gospodine i duboki naumi tvoji!”
Ps 92, 2-6

Rimska vila i crkva svete Cecilije (Guran)

Crkva sv. Cecilije nalazi se oko 600 m sjeverozapadno od starog naselja Guran. Crkva je jednobrodna s ravnim začelnim zidom u koji su upisane dvije polukružne apside. U južnoj apsidi, in situ je sačuvan postament oltara. Kao mnoge, i ova je crkva doživjela nekoliko faza izgradnje. Prvu fazu može se smjestiti u karolinško razdoblje (9. st.), a prema crkvenim knjigama bila je u funkciji još u 18. stoljeću.

Temelji od većih kamenih blokova sačuvani su u duljini od 4 m, a protežu se od jugoistočnog ugla crkve prema zapadu. Zapadno od crkve otkrivene su dvije konstrukcije koje su prethodile izgradnji, a od kojih su još vidljivi dijelovi zidova. Izgradnji sakralne građevine dakle prethodi rimska ˝villa rustica˝, koja potječe vjerojatno iz 1. st., a na koju je crkva bila naslonjena.

LOKACIJA

Adresa: ostaci srednjovjekovnog naselja Guran