Sveti Ivan Turnina

Četiri kilometara od Vodnjana, 350 m istočno od magistralne ceste nalazi se romanički kompleks posvećen svetom Ivanu apostolu. Najbolje se očuvao zvonik iz 12. st. Sve do 1922. ovdje se nalazila jednobrodna crkva i vjerojatno samostan, čiji su ostaci još uvijek vidljivi.

Crkva je bila četvrtastog tlocrta s istaknutom apsidom. Nakon francuske uprave kompleks je došao u privatne ruke, a 1927. g. crkva je porušena za gradnju štale! Zvonik se srećom sačuvao. Uz zvonik se nalazi podzemna cisterna.

Razmišljanja i crtice iz života sv.Ivana

Za svetog Ivana, kao i za sve nas, poziv daje smisao i najmanjoj pojedinosti u životu. Cijeli je život podložan planovima koje Gospodin ima sa svakim od nas. Otkriće osobnog poziva najvažniji je trenutak. On uzrokuje promjenu unutar čovjeka, iako izvana sve ostaje isto. Poput krajolika koji, premda je uvijek isti, različito izgleda kada grane sunce, kada ga obasja mjesec ili ga prikriju magle. Dakle svako otkriće pridaje novu ljepotu stvarima i biva uvod za nova, još ljepša otkrića.

Čitav život sv. Ivana bio je usmjeren prema njegovu Gospodinu i Učitelju; smisao svojega života pronašao je u vjernosti Isusu. Nije se nimalo opirao pozivu i ostao je na Kalvariji kada su svi otišli. Takav treba biti i naš život, sve ako nam Gospodin ne uputi poseban poziv, budući da je cijelo Njegovo propovijedanje jedinstven poziv, poziv da ga slijedimo u novom životu čiju tajnu samo On posjeduje: “Hoće li tko za mnom…”

“Bože, ti si nam po apostolu Ivanu otkrio tajnovite dubine svoje Riječi. Daj da srcem i umom proniknemo riječi života što nam ih on tako divno navijesti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.”