Sv.Petar od sedam kruna

Prilikom izgradnje plinovoda pronađeni su ostaci crkve svetog Petra “od sedam kruna” ispod masivne gromače. Naziv “sedam kruna” dolazi od sedam plitkih niša koje su se nalazile na zidovima u unutrašnjosti crkve. Niše su se protezale na cijeloj visini zida i bile su obrubljene lukom na vrhu. Bilo ih je šest, po tri sa svake strane i sedma na zapadnom zidu s glavnim ulazom. Niše su vjerojatno  simbolizirale sedam svetih sakramenata.

Crkva je istražena i konzervirana. Potječe iz 7/8. stoljeće. Uz crkvu su nađeni žarni grobovi kao i u Rimu.

"Sveti Petre apostole, koji si svjedočio mukotrpnom križnom putu Isusovom, miljeniče milosrdnog srca Spasiteljskog, otključaj naša srca ključem rajskim, onom ljubavlju svetom koja nam fali u ovom surovom svijetu, gdje vukovi otimaju stada naša. Kada svi ispijemo kalež spasenja, razbježat će se od straha Gospodnjega krvoločne zvijeri, a neke će se dati pripitomiti i obratiti. Daj da činimo sve za dobrobit naših bližnjih, opomeni nam srca miljeniče Kristov, te nam isprosi milost cvjetova rajskih koji mirišu u vijencu vječnoga života, u našem Gospodinu. Amen."