Concetta - crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije

Crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije u Galižani smatra se najstarijom crkvom na području Galižane. Crkva je izgrađena na temeljima antičke uljare u 6. ili 7. stoljeću. 

Riječ je o jednobrodnoj crkvi s upisanom apsidom. Svojevremeno je u ovoj crkvi bilo izloženo raspelo vjerojatno lombardijske škole iz 12. stoljeća, jedan od najznačajnijih drvenih kipova na ovom području. 

Prema predaji Concettu je posjećivao i austrijski nadvojvoda Franjo Ferdinand Habsburški kada je putovao ovim krajevima prema Brijunima. U novije vrijeme, u unutrašnjosti crkve iznad vrata otkrivena je gotička freska. 

Radno vrijeme - srpanj

uto: 09.00 – 11.00 čet: 19.00 – 21.00 ned 19.00 – 21.00

Radno vrijeme - kolovoz

uto: 09.00 – 11.00 čet: 18.00 – 20.00 ned 18.00 – 20.00