Crkva Sv.Stjepana

Na rubu naselja nalazi se crkva Svetog Stjepana. Crkva je zanimljiva zbog svoje povijesno-umjetničke vrijednosti, ali i zbog promjena koje su je obilježile u novijoj povijesti. Crkva je vjerojatno građena u razdoblju od 7. do 11. stoljeća. 

Crkva je u jednom vremenskom periodu bila pretvorena u gospodarski objekt i služila je kao štala i spremište za sijeno. Prema izvornoj strukturi, crkva je bila jednobrodna, izrazito izduljena građevina s tri četvrtaste apside na istočnoj strani.

Nakon restauratorskih radova 2013. crkva je  ponovo svečano otvorena kao kulturni objekt. U crkvi su pronađene brojne slike, freske, reljefi te zidani grob postavljen poprečno, ispred vrata kroz koja se iz zvonika ulazilo u crkvu.

Molitva sv.Stjepanu:

“Sv. Stjepane, koji si kao đakon čitavim srcem služio svima potrebnima u kršćanskoj zajednici. Molimo te, zagovaraj nas kod Oca nebeskoga, da i naša srca učini plemenitima poput tvoga i da budemo spremni jedni drugima u svako doba pomagati, a posebno potrebitima.

Sv. Stjepane, ti si bio hrabri svjedok za Krista i radije si bio spreman za njega umrijeti nego ga zatajiti. Izmoli nam od Boga takvu hrabrost, koju si ti imao, da se i mi u zgodnim i nezgodnim prilikama priznamo Kristovim, njega u svojim obiteljima naviještamo, o njegovoj nauci razgovaramo i po njoj živimo.

Sv. Stjepane, kao mladić potpuno si svoje srce otvorio Bogu i njegovoj svetoj Riječi, koju su naviještali apostoli. Molimo te, zagovaraj kod Boga našu djecu i mladež, da se u svim izazovima i zavodljivim ponudama života znaju opredijeliti za pravo prijateljstvo s Isusom, koji je Put, Istina i Život.”