Zbirka sakralne umjetnosti

Vodnjanskoj zbirci sakralne umjetnosti nema premca u Istri. Ona predstavlja sažetak umjetničkog genija koji se očitovao u ovim krajevima, ljubavi za lijepo i pobožnosti ovdašnjih ljudi, ali i pogled u život i zbivanja proteklih stoljeća.

Zbirka sadrži ukupno 730 djela i predmeta koji obuhvaćaju vremensko razdoblje od 5. do 19. stoljeća. U prvoj dvorani  se nalaze predmeti iz ranokrščanskih bazilika. U slijedećoj dvorani je smještena osobito vrijedna zbirka relikvijara od murano stakla, plemenitih metala i drva (13. – 16. st.) od kojih se posebno izdvaja onaj u kojem je pohranjen trn iz Kristove krune, s finim minijaturama apostola te relikvijar  sv. Šimuna proroka sa komadom tkanine u koju je bilo umotano Djetešce.

Tu je i remek djelo slikarstva XIV. st., triptih Paola Venezijana na kojem su, na poklopcu sarkofaga u kojem se čuvalo tijelo sveca,  prikazani lik i prizori iz života sv. Leona Bemba, tijelo kojeg je i sto godina nakon njegove smrti bilo potpuno sačuvano. U trećoj i četvrtoj dvorani nalaze se relikvijari, drveni kipovi, pozlaćeni retabl iz XVII. st., profinjeni vezovi na skupocjenim tkaninama liturgijske opreme.

Na katu,  gdje je živio i radio slikar Gaetano Gresler (doselio se u Vodnjan 1818.g.), u ostakljenim ormarićima mnoštvo je zanimljivih i lijepih predmeta: čipke, nakit, crteži starih vodnjanskih grbova, slike i stijegovi, rijetke i stare knjige između kojih “Summa theologiae” Tome Akvinskog (1586.) i “Summa S. Antonini”(1571.) te najstarija sačuvana knjiga tiskana u Nürnbergu 1509. godine. Posebno su važne matične knjige, tj. registri rođenih, umrlih i vjenčanih u Vodnjanu koji su se vodili počevši od 1559. godine.

 

Župni ured Vodnjan

Kontakt telefon: +385 52 511 420

Lokacija muzeja

Muzej je smješten u sklopu župne crkve sv. Blaža

LOKACIJA

Adresa: 52215 Vodnjan